کمک به دیگران

  • روان‌شناسی
    تصویر از داشتن یک زندگی خوب

    داشتن یک زندگی خوب

    کشاورزی جایزه‌ی مرغوب‌ترین ذرت را گرفت. متوجه شدند که او از بذرهای مرغوب ذرت، به همسایه‌هایش هم داده بود. علت را از کشاورز پرسیدند، گفت: باد، بذرهای ذرت را به مزرعه‌های دیگر منتقل می‌کند. اگر همسایه‌های من ذرت‌های خوبی نداشته…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا