موقعیت اجتماعی

 • روان‌شناسی

  ازدواج‌های پرخطر

    دسته‌ی اول: ازدواج هایی که قبل از ۲۵ سالگی آقایان و قبل از ۲۳ سالگی خانم‌ها صورت پذیرفته: با توجه به عدم ثبات معیارهای انتخاب همسر، عدم شناخت فردی و شرایط پیرامون، عدم استقلال فکری، مالی و ضعف تصمیم‌گیری،…

  بیشتر بخوانید »
 • روان‌شناسی

  ازدواج های پرخطر

  دسته‌ی اول: ازدواج هایی که قبل از ۲۵ سالگی آقایان و قبل از ۲۳ سالگی خانم‌ها صورت پذیرفته: با توجه به عدم ثبات معیارهای انتخاب همسر، عدم شناخت فردی و شرایط پیرامون، عدم استقلال فکری، مالی و ضعف تصمیم‌گیری، انتخاب‌های…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا