فلسفه زندگی

  • آن قدیم‌ترها
    تصویر از عاشقی کردن

    عاشقی کردن

    ای قلب‌های شکسته‌ی به خواب رفته به پا خیزید و ای احساس‌های کهنه‌شده در دل‌های خسته ای تمام هستی انسانیت یک آدم، آرام نگیرید و در گوش زمان فریاد کنید که عشق به خدا و زیبایی‌های او تمام فلسفه‌ی زندگانی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا