کسانی که نیت کردند و کاسه نذر فرهنگی کیمیا را هم زدند

سلام

در اینجا لیست کسانی که نیت کردند و کاسه‌ی نذر فرهنگی کیمیا را هم زده‌اند را ملاحظه می‌فرمایید. اگر می‌خواهید شما نیز در این کار شرکت فرمایید لطفا این صفحه را به دقت مطالعه کنید. اگر مایلید نام شما در لیست زیر ثبت شود یا نشود حتما در هنگام پرداخت آن را مطرح فرمایید.

شماره تاریخ نام شرح بستان‌کار (تومان)
۱ ۱۳۹۹-۰۴-۲۷ ناشناس ۱۹۸۰
۲ ۱۳۹۹-۰۴-۲۷ ناشناس ۴۹۵۰۰
۳ ۱۳۹۹-۰۴-۲۸ ناشناس ۱۰۰۰۰
۴ ۱۳۹۹-۰۶-۱۵ نام (محفوظ) ۱۶۴۰۰۰
۵ ۱۳۹۹-۰۶-۲۰ نام (محفوظ) ۵۰۰۰۰
۶ ۱۳۹۹-۰۶-۲۶ نام (محفوظ) ۱۱۰۰۰۰
۷ ۱۳۹۹-۰۶-۲۶ نام (محفوظ) ۷۲۰۰۰
۸ ۱۳۹۹-۰۷-۱۴ نام (محفوظ) ۲۰۰۰۰۰
۹ ۱۳۹۹-۰۹-۲۰ آرام لطفی ۲۰۰۰۰۰
۱۰ ۱۳۹۹-۰۹-۲۱ ناشناس ۵۰۰۰۰
۱۱ ۱۳۹۹-۱۰-۰۲ نام (محفوظ) ۵۰۰۰۰
۱۲ ۱۳۹۹-۱۰-۲۰ نام (محفوظ) ۳۰۰۰۰۰
۱۳ ۱۴۰۰-۰۵-۳۰ نام (محفوظ) ۱۰۰۰۰۰۰
۱۴ ۱۴۰۰-۰۶-۱۹ ناشناس ۳۰۰۰۰
۱۵ ۱۴۰۰-۰۶-۲۰ ناشناس ۵۰۰۰۰
می‌توانید شما نفر بعدی باشید!
وانگهی دریا شود…
دکمه بازگشت به بالا