خبرخور

کتاب عکس‌های برگزیده جشنواره تئاتر فجر منتشر شد

کتاب عکس‌های برگزیده جشنواره تئاتر فجر منتشر شدبه گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر گروه علمی فرهنگی و هنری خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر.
این کتاب که به دبیری آقای حسین مسافر آستانه، مدیریت و عکاسی آقای مهدی آشنا، مسئول اجرایی خانم مهتا کریمی، طراح جلد و گرافیک آقای حمیدرضا زنگنه و ترجمه آقای نیما فردوسی منتشر شده، شامل عکس‌های سی و نهمین دوره جشواره تئاتر فجر است.
دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در یادداشتی برای مقدمه این کتاب نوشته است:
«در دوران سخت و دشواری هستیم. این جمله را می‌توانست نویسنده‌ای در دوران قــرون وســطی، یــا شــاعری در هنگامــه همــه گیــری طاعــون یــا روزنامه نــگاری در دوران آنفولانــزای اســپانیایی نوشــته باشــد. امــا ایــن جملــه تکــرار هــر روزه ماســت. نقــش هنــر در نــگارش و ثبــت بحران هــای تاریخــی بــا توجــه بــه چنــد کتــاب تاریــخ هنــر در پیــش چشــم ماســت.
جشــنواره تئاترفجــر و به طور مشــخص بخــش عکــس و پوســتر در ایــن ســال ســخت چنیــن کارکــردی دارنــد. هنرهــای تجســمی در فقــدان تئاتــرهــا بــر صحنــه و تعطیلــی گالــری‌هــا و بــی رونقــی ســینماها، همیــن نقــش را بــر عهــده دارد. عکــس هــا روزگار مــا را در این روزگار کرونایی ثبت می‌کند و پوســتر هــا انعــکاس ایــن تاثیــر را بــر هنرمنــد آشــکار مــی‌ســازد. ایــن بخــش هــا و مخصوصــا امسال، نه ویترین رنگین تئاتر‌های اجرا شده، بلکــه بــر نمونــی از تلخــی رنگیســت کــه در حــال ســپری کــردن آنیــم. روزگار ســخت تمــام مــی‌شــود و عکــس هــا و پوســترهــا مــی‌ماننــد.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 4 =

دکمه بازگشت به بالا