مشرف شوید روضه

عزاداری شهادت حضرت رقیه (س)؛ شب ۵ صفر ۱۴۴۴

دریافت
عنوان: شب ۵ صفر ۱۴۴۴؛ پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
حجم: 8.2 مگابایت
توضیحات: شهادت حضرت رقیه (س)؛ مناجات با امام حسین (ع)؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب ۵ صفر ۱۴۴۴؛ پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
حجم: 7.74 مگابایت
توضیحات: شهادت حضرت رقیه (س)؛ روضه؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب ۵ صفر ۱۴۴۴؛ پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
حجم: 22.2 مگابایت
توضیحات: شهادت حضرت رقیه (س)؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب ۵ صفر ۱۴۴۴؛ پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
حجم: 12.9 مگابایت
توضیحات: شهادت حضرت رقیه (س)؛ روضه؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب ۵ صفر ۱۴۴۴؛ پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
حجم: 8.49 مگابایت
توضیحات: شهادت حضرت رقیه (س)؛ روضه (توسل پایانی)؛ آقای سیداحسان محسنی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا