کربلایی مجید خوانساریمشرف شوید روضه

عزاداری شب یازدهم محرم ۱۴۴۴؛ شام غریبان

دریافت
عنوان: شب یازدهم محرم ۱۴۴۴؛ دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.5 مگابایت
توضیحات: شام غریبان؛ قرائت قرآن؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب یازدهم محرم ۱۴۴۴؛ دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 29.5 مگابایت
توضیحات: شام غریبان؛ زیارت عاشورا؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب یازدهم محرم ۱۴۴۴؛ دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 15.3 مگابایت
توضیحات: شام غریبان؛ مناجات با امام حسین (ع)؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب یازدهم محرم ۱۴۴۴؛ دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 8.05 مگابایت
توضیحات: شام غریبان؛ روضه؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب یازدهم محرم ۱۴۴۴؛ دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 9.22 مگابایت
توضیحات: شام غریبان؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب یازدهم محرم ۱۴۴۴؛ دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 9.06 مگابایت
توضیحات: شام غریبان؛ روضه؛ آقای محمد حسین‌زاده

دریافت
عنوان: شب یازدهم محرم ۱۴۴۴؛ دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 8.22 مگابایت
توضیحات: شام غریبان؛ روضه؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب یازدهم محرم ۱۴۴۴؛ دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 25.7 مگابایت
توضیحات: شام غریبان؛ سینه‌زنی (زمینه)؛ آقای عباس نمدچی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا