کربلایی مجید خوانساریمشرف شوید روضه

عزاداری شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ شب طفلان حضرت زینب (س)

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 8.17 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ قرائت قرآن؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 27 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ زیارت عاشورا؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 15.1 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ مدح حضرت زینب (س)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 16.2 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 9.9 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ روضه؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 17.5 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ سینه‌زنی (زمینه)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 3.78 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ سینه‌زنی (شور)؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 12.2 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.8 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 8.1 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ سینه‌زنی (شور)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب چهارم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 12.4 مگابایت
توضیحات: شب طفلان حضرت زینب (س)؛ روضه (توسل پایانی)؛ آقای عباس نمدچی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا