کربلایی سجاد شیرزادمشرف شوید روضه

عزاداری شب پنجم محرم ۱۴۴۴؛ شب حضرت عبدالله بن حسن (ع)

دریافت
عنوان: شب پنجم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 28.9 مگابایت
توضیحات: شب حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ زیارت عاشورا

دریافت
عنوان: شب پنجم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 14.7 مگابایت
توضیحات: شب حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ مناجات با امام حسین (ع)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب پنجم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 12 مگابایت
توضیحات: شب حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب پنجم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.5 مگابایت
توضیحات: شب حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ روضه؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب پنجم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 5.05 مگابایت
توضیحات: شب حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ روضه؛ آقای سجاد شیرزاد

دریافت
عنوان: شب پنجم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 15 مگابایت
توضیحات: شب حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ سینه‌زنی (زمینه)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب پنجم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 14.1 مگابایت
توضیحات: شب حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب پنجم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 12.8 مگابایت
توضیحات: شب حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ سینه‌زنی (شور)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب پنجم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 10.7 مگابایت
توضیحات: شب حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ روضه (توسل پایانی)؛ آقای عباس نمدچی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا