کربلایی محمد جمشیدیمشرف شوید روضه

عزاداری شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ شب حضرت علی‌اکبر (ع)

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 4.92 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ قرائت قرآن؛ آقای محسن خوانساری

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 20.5 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ زیارت عاشورا؛ آقای محمد جمشیدی

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 14.3 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ مناجات با امام زمان (عج)؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.8 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ روضه؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 16.9 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ روضه؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 23.4 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ سینه‌زنی (زمینه)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 10.2 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 16 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 10.7 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ سینه‌زنی (شور)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب هشتم محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.4 مگابایت
توضیحات: شب حضرت علی‌اکبر (ع)؛ روضه (توسل پایانی)؛ آقای عباس نمدچی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا