تاسوعاکربلایی مجید خوانساریکربلایی محمد جمشیدیمشرف شوید روضه

عزاداری شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شب تاسوعا

دریافت
عنوان: شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.2 مگابایت
توضیحات: شب تاسوعا؛ قرائت قرآن؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 26.1 مگابایت
توضیحات: شب تاسوعا؛ زیارت عاشورا؛ آقایان مجید خوانساری و محمد جمشیدی

دریافت
عنوان: شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 19.5 مگابایت
توضیحات: شب تاسوعا؛ روضه؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 16.8 مگابایت
توضیحات: شب تاسوعا؛ روضه؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 7.4 مگابایت
توضیحات: شب تاسوعا؛ روضه؛ آقای محمد حسین‌زاده

دریافت
عنوان: شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 8.72 مگابایت
توضیحات: شب تاسوعا؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 28.3 مگابایت
توضیحات: شب تاسوعا؛ سینه‌زنی (زمینه)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 24.6 مگابایت
توضیحات: شب تاسوعا؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 17.8 مگابایت
توضیحات: شب تاسوعا؛ سینه‌زنی (شور)؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب نهم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 8.77 مگابایت
توضیحات: شب تاسوعا؛ روضه (توسل پایانی)؛ آقای وحید صالحیان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا