کربلایی مجید خوانساریمشرف شوید روضه

عزاداری شب ششم محرم ۱۴۴۴؛ شب حضرت قاسم بن حسن (ع)

دریافت
عنوان: شب ششم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 7.95 مگابایت
توضیحات: شب حضرت قاسم بن حسن (ع)؛ قرائت قرآن؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب ششم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 30.4 مگابایت
توضیحات: شب حضرت قاسم بن حسن (ع)؛ زیارت عاشورا؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب ششم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 4.95 مگابایت
توضیحات: شب حضرت قاسم بن حسن (ع)؛ مناجات با امام زمان (عج)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب ششم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 16.8 مگابایت
توضیحات: شب حضرت قاسم بن حسن (ع)؛ مدح امام حسن مجتبی (ع)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب ششم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 20.4 مگابایت
توضیحات: شب حضرت قاسم بن حسن (ع)؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب ششم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 18.7 مگابایت
توضیحات: شب حضرت قاسم بن حسن (ع)؛ سینه‌زنی (زمینه)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب ششم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 13.8 مگابایت
توضیحات: شب حضرت قاسم بن حسن (ع)؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب ششم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.7 مگابایت
توضیحات: شب حضرت قاسم بن حسن (ع)؛ سینه‌زنی (شور)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب ششم محرم ۱۴۴۴؛ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 10.7 مگابایت
توضیحات: شب حضرت قاسم بن حسن (ع)؛ روضه (توسل پایانی)؛ آقای عباس نمدچی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا