روایتگریروح الله مشایخیمشرف شوید روضه

عزاداری شب سوم محرم ۱۴۴۴؛ شب حضرت رقیه (س)

دریافت
عنوان: شب سوم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 3.7 مگابایت
توضیحات: شب حضرت رقیه (س)؛ قرائت قرآن؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب سوم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 20.9 مگابایت
توضیحات: شب حضرت رقیه (س)؛ زیارت عاشورا؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب سوم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 42.9 مگابایت
توضیحات: شب حضرت رقیه (س)؛ منبر (روایت‌گری)؛ آقای روح آلله مشایخی

دریافت
عنوان: شب سوم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 22.6 مگابایت
توضیحات: شب حضرت رقیه (س)؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب سوم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 8.17 مگابایت
توضیحات: شب حضرت رقیه (س)؛ روضه؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب سوم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 10.4 مگابایت
توضیحات: شب حضرت رقیه (س)؛ روضه؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب سوم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 8.26 مگابایت
توضیحات: شب حضرت رقیه (س)؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب سوم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 13.1 مگابایت
توضیحات: شب حضرت رقیه (س)؛ سینه‌زنی (زمینه و شور)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب سوم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 8.15 مگابایت
توضیحات: شب حضرت رقیه (س)؛ روضه (توسل پایانی)؛ آقای عباس نمدچی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا