مشرف شوید روضه

عزاداری شب دوم محرم ۱۴۴۴؛ شب ورود به کربلا

دریافت
عنوان: شب دوم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 18.5 مگابایت
توضیحات: شب ورود به کربلا؛ قرائت قرآن؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب دوم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 9.17 مگابایت
توضیحات: شب ورود به کربلا؛ مناجات با امام حسین (ع)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب دوم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 17.6 مگابایت
توضیحات: شب ورود به کربلا؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب دوم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 15.1 مگابایت
توضیحات: شب ورود به کربلا؛ روضه؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب دوم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 5.63 مگابایت
توضیحات: شب ورود به کربلا؛ روضه؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب دوم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 15.6 مگابایت
توضیحات: شب ورود به کربلا؛ سینه زنی (زمینه)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب دوم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 17.6 مگابایت
توضیحات: شب ورود به کربلا؛ سینه زنی (واحد)؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب دوم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.9 مگابایت
توضیحات: شب ورود به کربلا؛ سینه‌زنی (شور)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب دوم محرم ۱۴۴۴؛ شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 7.19 مگابایت
توضیحات: شب ورود به کربلا؛ روضه (توسل پایانی)؛ آقای عباس نمدچی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا