کربلایی مجید خوانساریکربلایی محمد جمشیدیمشرف شوید روضه

عزاداری شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ شب عاشورا

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 9.46 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ قرائت قرآن؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 23.4 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ زیارت عاشورا؛ آقایان مجید خوانساری و محمد جمشیدی

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 15.2 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ مناجات با امام حسین (ع)؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 7.98 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ روضه؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 12.7 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ روضه؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 27.2 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 23.3 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ سینه‌زنی (زمینه)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 6.61 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 4.83 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای محمد حسین‌زاده

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 12.9 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 16.5 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ سینه‌زنی (شور)؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 8.55 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ سینه‌زنی (شور)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب دهم محرم ۱۴۴۴؛ یک‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.5 مگابایت
توضیحات: شب عاشورا؛ روضه (توسل پایانی)؛ آقای وحید صالحیان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا