کربلایی مجید خوانساریمشرف شوید روضه

عزاداری شب اول محرم ۱۴۴۴؛ شب حضرت مسلم (ع)

دریافت
عنوان: شب اول محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 7.47 مگابایت
توضیحات: شب حضرت مسلم (ع)؛ قرائت قرآن؛ آقای مجید خوانساری

دریافت
عنوان: شب اول محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 50.1 مگابایت
توضیحات: شب حضرت مسلم (ع)؛سخنرانی؛ حجت الاسلام موحدی

دریافت
عنوان: شب اول محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 9.45 مگابایت
توضیحات: شب حضرت مسلم (ع)؛ مناجات با امام حسین (ع)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب اول محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 10.1 مگابایت
توضیحات: شب حضرت مسلم (ع)؛ روضه؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب اول محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 12.2 مگابایت
توضیحات: شب حضرت مسلم (ع)؛ روضه؛ آقای سیداحسان محسنی

دریافت
عنوان: شب اول محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 7.42 مگابایت
توضیحات: شب حضرت مسلم (ع)؛ روضه؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب اول محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 16.7 مگابایت
توضیحات: شب حضرت مسلم (ع)؛ سینه‌زنی (زمینه)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب اول محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.8 مگابایت
توضیحات: شب حضرت مسلم (ع)؛ سینه‌زنی (واحد)؛ آقای وحید صالحیان

دریافت
عنوان: شب اول محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 11.6 مگابایت
توضیحات: شب حضرت مسلم (ع)؛ سینه‌زنی (شور)؛ آقای عباس نمدچی

دریافت
عنوان: شب اول محرم ۱۴۴۴؛ جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
حجم: 12.5 مگابایت
توضیحات: شب حضرت مسلم (ع)؛ روضه (توسل پایانی)؛ آقای عباس نمدچی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا