خبرخور

حکم مشاهده تصاویر و فیلم های مبتذل برای متأهلین

به گزارش خبرگزاری حوزه، کتاب «احکام خانواده در پرتو فقه اسلامی» اثری از آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی است که در آن به احکام شرعی موضوعات مختلف زندگی اشاره شده و «حوزه نیوز» به انتشار این احکام در شماره های گوناگون خواهد پرداخت.

   

– بخش اوّل: روابط مرد و زن

   

* احکام نگاه

      

– نگاه به فیلم و عکس

    

سؤال ۳۰. در صورتی که زنی مقید به حفظ حجاب شرعی است نگاه کردن به عکس بدون حجاب او اشکال دارد؟

جواب: اشکال دارد؛ مگر این که او را نشناسد و مفسده دیگری از نگاه کردن حاصل نشود.

    

سؤال ۳۱. زن و شوهری که حجاب کامل و کافی نداشته اند با هم عکس گرفته، سپس از هم جدا شده، یا یکی از آنها فوت کرده است، آیا بعد از طلاق یا فوت یکی از آنها، یا دیگری می تواند به آن عکسها نگاه کند؟

جواب: در صورت وفات اشکال ندارد؛ ولی در صورت جدایی نگاه نکنند.

    

سؤال ۳۲. آیا دیدن عکس ها، یا فیلم های مبتذل برای متأهّلین که جهت تحریک برای آمیزش به آن نگاه می کنند، اشکال دارد؟ اگر اشکال دارد، برای کسانی که جهت تحریک جنسی ناچار از نگاه کردن آن فیلم ها هستند، چه حکمی دارد؟

جواب: استفاده از این فیلم ها جایز نیست، مگر در حال ضرورت. ضمناً توجّه داشته باشید مشاهده این فیلم ها تدریجاً نیروی جنسی را ضعیف می کند.

   

سؤال ۳۳. دیدن فیلم های ویدئویی که در آن زن ها در برابر زن ها، و مردان در برابر مردان می رقصند چه حکمی دارد؟

جواب: مشاهده این فیلم ها موجب فساد است و جایز نیست.

     

سؤال ۳۴. با توجّه به این که زنان و مردان به همدیگر نامحرم می باشند، آیا جایز است از مجلس مردان فیلمبرداری شود و در پشت پرده برای خواهران به صورت مستقیم و به وسیله تلویزیون مدار بسته نمایش دهند؟

جواب: در صورتی که مردان برهنه نباشند، اشکالی ندارد.

     

سؤال ۳۵. آیا صحیح است در کشور ما که مسلمان هستیم نامحرمها در فیلم ها بازی کنند؟

جواب: اگر شئون اسلامی در آن رعایت شود اشکالی ندارد.

    

سؤال ۳۶. حکم نگاه کردن بدون ریبه به تصویرها و فیلم هایی که مواضعی از بدن را نمایش می دهند که معمولاً پوشانده می شود، چیست؟ همچنین نگاه به تصویر و فیلم عورتین بدون ریبه چه حکمی دارد؟ آیا شناختن صاحب تصویر و فیلم، دخالت در حکم دارد؟ شناختن از نظر شرعی به چه معنا است؟ آیا صرف دانستن اسم و رسم کافی است؟

جواب: در مورد فیلم هایی که اعضای بدن را نشان می دهد چنانچه به قصد شهوت نگاه نکنند، و خوف مفسده ای نباشد، اشکال ندارد؛ ولی نسبت به عورتین مطلقاً جایز نیست و اگر زنانی باشند که معمولاً خود را مستور می دارند، نگاه کردن به عکس های برهنه آنان مجاز نمی باشد. و منظور از شناخت، تنها شناخت اسمی نیست، بلکه مشخّصات بیشتری لازم است.

     

سؤال ۳۷. نگاه کردن به عکسهای عریان موجود در کتب پزشکی که آموزش آن برای دانشجویان ضروری است و گاهی ریبه آور است، چه حکمی دارد؟

جواب: بدون قصد لذّت و ریبه اشکالی ندارد و هرگاه چنین حالتی خود به خود حاصل شود تنها در موارد ضرورت و به مقدار ضرورت نگاه کنند.

   

–  نگاه به برنامه های تلویزیون

    

سؤال ۳۸. آیا تصویر تلویزیون در حکم عکس متحرّک است؟

جواب: آری مناظری که در تلویزیون دیده می شود حکم عکس متحرّک را دارد.

    

سؤال ۳۹. آیا دیدن سریال ها و فیلم های خارجی که بعضاً بطور نامناسبی از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود و خانم های بی حجاب در آن بازی می کنند، جایز است؟

جواب: نگاه کردن به فیلم های مبتذل که موجب فساد خود انسان یا خانواده اش می شود، جایز نیست و باید از نگاه کردن به آن خودداری کرد؛ ولی برنامه هایی که موجب فساد نمی باشد، جایز است.

    

سؤال ۴۰. آیا دیدن فیلم های ایرانی که خانم های ایرانی با روسری در آن بازی می کنند جایز است؟

جواب: هرگاه موجب مفاسد خاصّ و انحرافات اخلاقی نشود اشکال ندارد.

    

سؤال ۴۱. نگاه کردن به فیلم هایی که زن های بی حجاب و آرایش کرده در آن بازی می کنند و بعضاً از تلویزیون پخش می شود چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که منشأ مفاسد خاصی بشود حرام است.

     

سؤال ۴۲. مشاهده فیلم های ایرانی در خارج و خارجی از سیمای جمهوری اسلامی ایران چه حکمی دارد؟

جواب: مشاهده فیلم های ایرانی در صورتی که صحنه و آهنگ های نامشروعی در آن نباشد جایز است چه برای کسانی که در داخل هستند یا در خارج و در غیر این صورت جایز نیست و در مورد فیلم های خارجی چنانچه صحنه های نامشروع سانسور می شود مانعی ندارد.

     

سؤال ۴۳. آیا نشان دادن زنان بدحجاب یا بی حجاب، به عنوان مظهر فساد رژیم سابق حتّی با استفاده از موی مصنوعی و کلاه گیس و استفاده از چهره پرداز زن، در فیلم های سینمایی تلویزیون و نمایش های روی صحنه مجاز است؟

جواب: برای نشان دادن مفاسد بدحجابی و بی حجابی راه های بی اشکال تر پیدا می شود.

    

سؤال ۴۴. دیده می شود که گاهی تلویزیون شناگران را با بدن های عریان و یا فیلم های خارجی، زنان را نیمه عریان نشان می دهد، دیدن این مناظر چه حکمی دارد؟

جواب: چنانچه دیدن آنها منشأ فساد گردد جایز نیست.

     

سؤال ۴۵. نگاه کردن به بدن نیمه عریان زنان در فیلم های غربی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حدّ مجاز نگاه کردن به آن چقدر است؟ آیا بین زنان مسلمان و غیر مسلمان و اهل کتاب تفاوتی وجود دارد؟ نگاه کردن زنان به بدن نیمه عریان مردان در مسابقات ورزشی از قبیل شنا، وزنه برداری و کشتی چه حکمی دارد؟

جواب: با توجّه به این که نگاه به فیلم ها مشاهده مستقیم نیست، نگاه کردن به آنها مصداق نگاه به نامحرم نمی باشد، مگر این که منشأ فسادی گردد، که در این صورت نگاه کردن به آنها در هر دو صورت حرام است.

    

– نگاه به برنامه های ماهواره

      

سؤال ۴۶. استفاده افراد از برنامه های ماهواره ای چگونه است، با این که بعضی برنامه های خوب نیز دارد؟

جواب: استفاده از این برنامه ها جایز نیست و برنامه های ظاهراً خوب یا بی ضرر آن وسیله ای است برای سوق دادن به برنامه های فاسد، بنابراین نباید مسلمانان از حیله های دشمنان اسلام برای نشر فساد در میان مسلمین غافل باشند.

    

سؤال ۴۷. آیا استفاده کودکان از برنامه های ماهواره ای مجوّز تهیه و نصب آنتن و استفاده از آن می باشد؟

جواب: فرقی در میان کودکان و بزرگسالان نیست و خطر آن برای هر دو مسلّم است.

    

–  نگاه به زنان غیر مسلمان

      

سؤال ۴۸. دیدن عکس زنان بدون حجاب غیرمسلمان، بدون قصد لذّت چه حکمی دارد؟

جواب: چنانچه بدون قصد لذّت باشد و منشأ مفاسدی نگردد، اشکال ندارد.

    

سؤال ۴۹. نگاه کردن به موی سر زنان اهل کتاب بدون قصد لذّت چه حکمی دارد؟

جواب: اگربه قصد لذّت نباشد اشکال ندارد.

     

سؤال ۵۰. نگاه کردن به عکس برهنه زنان اهل کتاب و مشرکین، بدون لذّت و شهوت و بدون آن که مقدّمه گناه شود، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر منظور از برهنه این است که موهای سر خود را نپوشانده باشند در فرض مسأله بالا که فسادی بر آن مترتّب نمی شود، اشکالی ندارد؛ امّا اگر منظور، برهنه مادرزاد و یا نیمه عریان است، جایز نیست.

     

سؤال ۵۱. نگاه کردن به اعضای بدن زن کافر غیر ذمّی چه حکمی دارد؟

جواب: نگاه کردن به اعضایی که معمولاً در عرف آنها مکشوف است، بدون قصد لذّت اشکالی ندارد.

     

–  نگاه به جسد میت

      

سؤال ۵۲. نگاه به جسد همجنس و غیر همجنس، مسلمان و غیر مسلمان در مقام آموزش پزشکی برای معاینه و کالبد شکافی و تشریح یا پیوند زدن و قطع اعضا چه حکمی دارد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت چنین آموزشی، جایز است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + هفت =

دکمه بازگشت به بالا