آن قدیم‌ترهاادبیات و شعر

بر بال قلم (بخش شانزدهم)

لغزشگاه‌های قلم

۱۸- نهاد و گزاره را سازگار سازیم:

نهاد و گزاره باید کاملا با یکدیگر سازگار باشند و از ارتباط منطقی بهره برند. نبود چنین سازگاری و ارتباطی، جمله را خام و دبستانی می‌کند. در مثال زیر، گزاره‌ی جمله‌ی دوم هیچ ارتباطی به نهاد اصلی ندارد:

پیامبر بیان بخشی از احکام را به جانشینان خود سپرده و به وسیله‌ی ایشان انتشار یافته است.

آیا از  لحاظ منطقی، چنین مفهومی قابل تصور است: «پیامبر به وسیله‌ی ایشان انتشار یافته است؟»

شکل صحیح جمله چنین است:

پیامبر بیان بخشی از احکام را به جانشینان خود سپرده است و ایشان آن احکام را انتشار داده‌اند.

۱۹- نهاد و گزاره را از لحاظ تعداد برابر بیاوریم.

۲۰- از آوردن فعل دراز و پیچیده پرهیز کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا