روان‌شناسیموضوعات

باورنداشتن به خود بزرگ ترین مانع پیشرفت است؟

بدترین باوری که می‌تواند دامن‌گیر ما بشود این باور است که “من به اندازه‌ی کافی خوب نیستم”. این باوری است که تولید احساس حقارت و نابسندگی می‌کند.

فرض را بر این می‌گذاریم که دیگران از ما بهتر هستند، آن هم تنها به این دلیل که در حال حاضر در شرایط بهتری از ما قرار دارند. احساس می‌کنیم که ارزش آن‌ها باید از ارزش ما بیشتر باشد. و بنابراین ارزش ما از آن‌ها کمتر است.

این احساس بی‌ارزش‌بودن در عمق روان ما جای می‌گیرد و سبب می‌شود که خودمان را دست‌کم بگیریم و ارزان بفروشیم. این‌گونه حتی نمی‌توانیم هدف‌گذاری کنیم.

باید بپذیرید که نه تنها خوب هستید، بلکه می‌توانید در زمینه‌ی مورد نظر خود به جایگاه عالی برسید. توان‌مندی بالقوه‌ی شما نامحدود است، و به همین دلیل است که می‌توانید به مراتب به بیش از آن‌چه تاکنون دست یافته‌اید دست پیدا کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا